Monitoring

Monitoring mediów tradycyjnych

Szczegółowe raporty dotyczące pojawiających się w prasie, radiu i telewizji informacji odnoszących się do monitorowanej słów kluczowych. Określenie pozytywnego lub negatywnego wydźwięku danej informacji z możliwością jego automatycznego zdefiniowania.

Monitoring Internetu

Narzędzie monitorujące Internet w czasie rzeczywistym lub zbliżonym z możliwością przeglądania generowanych na bieżąco raportów.
Opcja monitoringu pogłębionego pozwala na wyszukiwanie fraz kluczowych na niszowych stronach internetowych (o małej odwiedzalności, jednak z różnych powodów istotnych). Zastosowanie zaawansowanego systemu filtrującego raporty umożliwi odrzucenie niechcianych wyników.

Monitoring mediów społecznościowych

Funkcjonalność pozwalająca na monitorowanie w czasie rzeczywistym serwisów społecznościowych Facebook oraz Twitter. Przeglądanie generowanych na bieżąco raportów z możliwością ich eksportu do pliku CSV.

Automatyczne zrzutki z ekranu w monitoringu Internetu

iPresso wykonuje automatyczne zrzutki z ekranu i archiwizuje zapisując jako pliki. Dodatkowo system sam oznaczy frazy kluczowe markerem.

Algorytm uczący się wydźwięku wypowiedzi

Po oznaczeniu zaledwie kilkudziesięciu raportów jako pozytywny, neutralny, negatywny system będzie podpowiadał wydźwięk wypowiedzi i uczył się go w miarę jak przyrastać będzie baza raportów.


  • SSL Security
  • ISO 27001
  • ISO 9001
  • Bluetooth

copyrights© 2010 - iPresso