Raporty

Analiza aktywności i działań

Zbiór statystyk opisujących zachowania kontaktów w wybranym przedziale czasu i działania przeprowadzone wobec nich w systemie iPresso. Narzędzie to umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy dotyczącej zachowań charakterystycznych dla danej grupy kontaktów. Daje możliwość przyjrzenia się wszystkim lub wybranym aktywnościom i zestawienia różnych grup kontaktów pod kątem identycznej czynności.

Przekrój demograficzny

Szczegółowa analiza zgromadzonej bazy pod kątem występowania grup kontaktów i zależności pomiędzy nimi. Procentowe określenie wielkości każdej z nich w stosunku do całości bazy. Możliwość zestawienia większej ilości atrybutów charakteryzujących każdą z grup w formie prostych tabel przestawnych. Generowanie szczegółowych raportów i ich prezentacja w formie różnego rodzaju wykresów.

Tabele i wykresy przestawne

Precyzyjne narzędzie do określania zależności pomiędzy grupami kontaktów zebranymi w bazie, uwzględniające zachowania oraz historię ich aktywności. Wyniki mogą być generowane na bieżąco z uwzględnieniem dowolnej ilości informacji na temat kontaktów.

Analityka i monitoring zachowania kontaktów

Przedstawienie w formie wykresu wszystkich działań podjętych przez daną grupę kontaktów lub wobec nich - od momentu ich rozpoczęcia przez wszelkie możliwe do monitorowania przez system ścieżki z uwzględnieniem liczby osób przechodzącej przez każdą z nich.

Dashboard KPI

Wyznaczanie, mierzenie i nadzorowanie celów kampanii marketingowych. Śledzenie wskaźników na bieżąco w formie przejrzystych i czytelnych wykresów. Możliwość porównania stopnia realizacji celów na przestrzeni czasu. Przedstawienie stopnia realizacji celów kampanii umożliwi szybkie zorientowanie się w najnowszych trendach i reakcję na nie.


  • SSL Security
  • ISO 27001
  • ISO 9001
  • Bluetooth

copyrights© 2010 - iPresso