Kontakty

Manager kontaktów

Rozbudowany Manager z wieloma funkcjami umożliwiającymi szybkie zarządzanie bazą kontaktów. Przeprowadzanie eksportu, importu, indywidualnej analizy kontaktów i ich sortowania według dowolnych kryteriów.

Historia kontaktów

Kompletny monitoring aktywności kontaktów w obrębie monitorowanych stron. Szczegółowa historia aktywności każdego z kontaktów (wejście na monitorowane strony, pobranie pliku, otwarcie landing page, wypełnienie ankiety itp.).

Segmentacja kontaktów

Zastosowanie kategorii oraz tagów umożliwia precyzyjne przydzielenie poszczególnych kontaktów do odpowiednich grup. System pozwala na stworzenie dowolnej ilości tagów i kategorii, co umożliwia prowadzenie ściśle określonych działań na wybranej grupie kontaktów. Dzięki temu rozwiązaniu nawet najbogatsze bazy kontaktów staja się łatwe w obsłudze.

Wartościowanie kontaktów

Precyzyjne narzędzie do punktowej oceny kontaktów, dzięki któremu określimy, które z nich są najbardziej wartościowe. System przypisuje kontaktom odpowiednią ilość punktów na podstawie ich cech (scoring demograficzny) lub zachowań (scoring behawioralny). Wartościowanie kontaktów może również posłużyć za podstawę programów lojalnościowych.


  • SSL Security
  • ISO 27001
  • ISO 9001
  • Bluetooth

copyrights© 2010 - iPresso