Aplikacje

Tworzenie scenariuszy marketingowych

Intuicyjne narzędzie do tworzenia automatycznych ścieżek komunikacji z klientem. Narzędzie to posiada możliwość uruchomienia zaplanowanych wcześniej działań wobec określonej grupy klientów. System może samodzielnie podejmować kolejne kroki w zależności od reakcji danego klienta na wcześniejsze działania.

Landing Pages

Kreacja landing pages, czyli stron docelowych, na które potencjalny klient może trafić za pośrednictwem otrzymanego wcześniej mailingu lub kliknięcia w baner. Pozwalają one na zbieranie danych kontaktowych za pomocą formularza, mogą zawierać informacje o produkcie i stanowić wizytówkę kampanii marketingowej.

Spersonalizowana komunikacja w wielu kanałach

Prowadzenie wielokanałowych działań z wykorzystaniem kampanii e-mailingowych, sms’owych, voice’owych, personalizacji www, ankiet, landing page’y, pop-up'ów, aplikacji mobilnych.

Raporty

Automatycznie generowane raporty z przebiegu programów Marketing Automation pozwalają na szybkie zorientowanie się w efektach jakie przyniósł dany scenariusz działań.

Powiadomienia

Możliwość wysyłania dowolnie ustawianych powiadomień (np. z sygnałami sprzedażowymi) w formie e-maili i smsów o dowolnej treści. Powiadomienia wysyłane są automatycznie we wskazanym momencie.

Automatyczna ocena i wartościowanie kontaktów

Funkcjonalność pozwalająca na zdefiniowanie własnych programów scoringowych i lojalnościowych. Możliwość zdefiniowania liczby punktów przyznawanych przez system kontaktom za określone cechy i zachowania.

Ankiety i formularze

Tworzenie ankiet i formularzy, za pomocą których można m.in. pozyskiwać dane potencjalnych klientów lub badać opinie użytkowników na określony temat. Wypełnienie ankiety lub formularza za pomocą iPresso sprawia, że dany kontakt staje się kontaktem monitorowanym.


  • SSL Security
  • ISO 27001
  • ISO 9001
  • Bluetooth

copyrights© 2010 - iPresso